Shoqata nacionale “Mjedra e Kosovës”

Ne jemi shoqata nacionale e pemëve të imëta të Kosovës, e njohur si “Mjedra e Kosovës”, e
themeluar në vitin 2015 në Prishtinë. Aktualisht në mbarë Kosovën janë 1300 hektarë me
mjedër të kultivuar dhe 150 hektarë me boronicë.

Rreth nesh

Kush jemi ne?

“Mjedra e Kosovës” fillimisht u formua si një shoqatë nacionale e përbërë nga shoqata të vogla regjionale që funksionojnë kryesisht si shoqata prodhuese. Rrjedhimisht, shoqata mund të karakterizohet si një shoqatë “ndër-profesionale”. Për më tepër, “Mjedra e Kosovës” numëron ndër anëtarët e saj edhe grumbulluesit, përpunuesit dhe eksportuesit kryesorë të mjedrës, boronicës dhe dredhëzës.

Kjo strukturë me dy anëtarësi e pozicionon shoqatën si një shoqatë komode, që përfaqëson sektorin e pemëve të imëta në Kosovë. Kjo qasje hibride lejon që “Mjedra e Kosovës” të funksionojë si shoqatë e zinxhirit të vlerës, duke përfaqësuar një spektër gjithëpërfshirës të aktorëve të industrisë nga prodhuesit tek eksportuesit, dhe potencialisht duke u shtrirë në industritë përkatëse.

Departamenti i këshilldhënies
Trajnime dhe punëtori
Ndihma për qasje në treg
Avokimi dhe Përfaqësimi

Kontaktoni me ne

Për informata mbi industrinë e pemëve të imëta në Kosovë, ju lutemi nga kontaktoni.

 info@mjedraekosoves.com

 +383 44 310 039

Scroll to Top